Universities in China

2020 Sub-rankings by Administrative Division

League Tables and University sub-rankings of Chinese Universities in the following administrative divisions:


Anhui (35)   Beijing (59)  
Chongqing (18)   Fujian (26)  
Gansu (17)   Guangdong (46)  
Guangxi (26)   Guizhou (20)  
Hainan (7)   Hebei (39)  
Heilongjiang (38)   Henan (49)  
Hubei (50)   Hunan (36)  
Inner Mongolia (15)   Jiangsu (50)  
Jiangxi (27)   Jilin (31)  
Liaoning (52)   Ningxia (6)  
Qinghai (3)   Shaanxi (43)  
Shandong (55)   Shanghai (34)  
Shanxi (24)   Sichuan (40)  
Tianjin (21)   Tibet (3)  
Xinjiang (12)   Yunnan (24)  
Zhejiang (36)  

Other University lists